Non Teaching Staffs

Mr. Ganapathi Thendulkar
Mr. Rajesh Kumar
Mrs. Shanthi K C
6. Mrs. Soumya Hegde
Mrs. Sowmya Hegde
Mrs. Jayalakshmi P
Mrs. Sujaya Kumari A
Mrs. Dhanalakshmi
WhatsApp Image 2023-07-05 at 4.33.13 PM
Mrs. Pooja Shetty
Mr. Mahabala
Mr. Krishnayya
Mr. Sundara Naik
Mrs. Jayanthi
Mr. Shivaram
Mrs. Hemalatha
Mr. Vishwanath